سرودهایی با زیرنویس فارسی

سرودهای زیر جزء سرودهای مورد علاقه من هستند. امیدوارم از آنها لذت ببرید!

 

Keith – Kristyn Getty ​خدای است منجی من

 

Sela ​در ملکوت و پیشگاه خداوند؛ سروده صالح

 

Stuart Townend ​فقط عیسی مسیح؛ سروده استوارت تاونند

 

Keith Getty ​قدرت صلیب، سروده کیث گیتی

 

Keith – Kristyn Getty ​مسیح مراقب من است

 

Andrew Peterson​آیا او شایسته  است؟ سروده آندرو پیترسون