پس اگر پسر شما را آزاد سازد، شما در حقیقت آزاد خواهید شد.

پس اگر پسر شما را آزاد سازد، شما در حقیقت آزاد خواهید شد.

آیه 36 از باب 8 انجیل یوحنا:

یا نفرت‌انگیز نیست آن لحظه‌ای که با دیدن خودتان در آینه، متوجه می‌شوید ساعات متمادی با صورتی کثیف یا ظاهری آشفته به جاهای مختلف رفته‌اید – و هیچ کس به خودش زحمت نداده که کوچک‌ترین تذکری به شما بدهد؟

بعضی روزها واقعاً به کمک و راهنمایی یک دوست خوب نیاز دارید.

امروز یکی از آن روزها است.

به دلیلی جا مانده‌اید و باید علت آن را بدانید.

خداوند توجه کامل شما را می‌خواهد.

می‌خواهد تکه غذایی که بین دندان‌های شما باقیمانده، کاغذ توالتی که به کفشتان چسبیده، پیراهنی که دکمه‌های آن را درست نبسته‌اید، و کثیف بودن صورتتان را به شما نشان دهد…..

. آن گناهی که مرتکب شده‌اید و تاوان آن را نپرداخته‌اید.

می‌خواهد دوست خوبی برای شما باشد؛ شما را از وضعیت روحانی واقعی‌تان «آگاه» سازد؛ و به شما هشدار بدهد غفلت از «عروج» به منزله سوق یافتن به جهنم است.

شما به نحوی شایسته برای ابدیت آماده نشده‌اید.

و این یک مشکل بزرگ است – بسیار بزرگ‌تر از همه مشکلاتی که از این پس در این کره خاکی فراروی شما قرار خواهد گرفت.
خبر خوب این است که عیسی مسیح می‌تواند این مشکل را برای شما حل کند:
برای همیشه.

دوست عزیز، برای یافتن پاسخ پرسش‌های خود، این وب‌سایت را جستجو کنید.
شما به حقیقتی نزدیک هستید که می‌تواند زمینه رهایی و نجات شما را فراهم سازد.

شما در مسیر رهایی و نجات قرار گرفته‌اید …

آیه 23 از باب 6 رساله پولس رسول به رومیان: زیرا اجر گناه، مرگ است اما هدیه رایگان خدا، حیات جاودانی در مسیح، عیسی سرورمان است.

آیه 36 از باب 8 انجیل یوحنا

زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر‌که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد.
17زیرا خدا پسر خود را در جهان نفرستاد تا برجهان داوری کند، بلکه تا به وسیله او جهان نجات یابد.

آیه -17-16 از باب 3 انجیل یوحنا