کجا رفتیم؟

دوست عزیز،

اکنون که این این نامه را می‌خوانید، من نیز همانند میلیون‌ها مسیحی دیگر از میان شما رفته‌ام، بدون آنکه اثری از من باقی مانده باشد.

 با این امید نامه را می‌نویسم که به دست عده زیادی برسد؛ کسانی که خوب می‌شناختم و با آنها صمیمی بودم، کسانی که فقط به صورت لحظه‌ای و گذرا با آنها ملاقات کردم، و کسانی که هرگز آنها را ندیدم. چه یکدیگر را بشناسیم و چه نشناسیم، امید و دغدغه من این است که شما از بقیه عمر خود در این کره خاکی به خوبی استفاده کنید.

 مطالب موجود در وب‌سایت به منظور هشیار کردن شما تهیه شده است – البته اگر از قبل هشیار نبوده باشید. برای این منظور، اطلاعاتی را درباره آنچه در دنیای امروز در جریان است، ارائه داده‌ام. هدف از این کار کمک به شما جهت اتخاذ تصمیماتی آگاهانه و هوشمندانه در عرصه‌‌های مختلف است که ممکن است به زودی با آنها مواجه گردید. امید است کتابچه در بازیابی آنچه از دست داده‌اید مؤثر واقع شود و اشتهای شما را برای کشف حقیقت برانگیزد.

باید عیسی مسیح را بشناسید.

درست. از بین رفتن من، همراه با میلیون‌ها نفر دیگر در کتاب مقدس مسیحیان پیش‌بینی شده است. کتابچه را بخوانید تا همه اطلاعات لازم را کسب کنید.

مطمئن نیستم دقیقاً چه زمانی از این وب‌سایت دیدن می‌کنید و این نامه را می‌خوانید. ممکن است در آن زمان، نسبت به وقتی من این نامه را می‌نوشتم، اتفاقات به مراتب بیشتری در دنیا روی داده باشد. در آن صورت، از «اطلاعات قدیمی» کتابچه استفاده و آنها را با آنچه در زمانه خودتان در جریان است مقایسه کنید. خواندن کتابچه قطعاً به شما کمک خواهد کرد تا به تدریج و به موازات انباشت این رویدادها در طبیعت، به «زوایای پنهان» آنها پی ببرید.

کتاب مقدس می‌فرماید: «خدا می‌گوید که در روزهای آخر چنین خواهد بود، روحم را بر همه مردم خواهم ریخت. پسران و دختران شما پیشگویی خواهند کرد. و جوانان شما رؤیا خواهند دید، و پیران شما خواب خواهند دید» (اعمال رسولان، باب 2، آیه 17). بسیاری از مسیحیان در تلاش برای هشدار دادن به مردم جهان در خصوص آنچه قرار است روی دهد، نظرات و رؤیاهای خود را در youtube.com به اشتراک گذاشته‌اند. چون کنجکاوی شما موجب شده که به اینجا بیایید، توصیه می‌کنم که نه تنها مطالب موجود در این وب‌سایت را مطالعه فرمایید، بلکه در جستجوی پاسخ‌ها و شواهدی بیشتر درباره حقیقت «عروج» و کلام خداوند باشید.

خداوند به دلم انداخت که همه این اطلاعات را در اختیار شما بگذارم؛ پس شما تصادفاً به اینجا نیامده‌اید! خداوند واقعی است و شما را خیلی دوست دارد. من هم شما را دوست دارم.

خداوند به شما برکت بدهد و یار و نگهدار شما باشد. امید است که خودتان شخصاً به نیروی نجات‌بخش عیسی مسیح در زندگی و محبت عمیق وی نسبت به خود نایل شوید.

آیه 15 از باب 1 رساله پولس رسول به کولیسان: پسر (عیسی) صورت خدای نادیده است، نخست زاده تمامی آفریدگان.

آیات 19 و 20 از باب 1 رساله پولس رسول به کولیسان: زیرا پدر (خدا) رضا بدین داد که تمامی پری در او (عیسی) ساکن شود؛ و اینکه به وساطت او همه چیز، خواه آنچه بر زمین و خواه آنچه در آسمان است، را با خود (پدر) مصالحه دهد، چونکه به خون صلیب وی (عیسی) سلامتی را پدید آورد.