cherry-services

Куда исчезли мои члены семьи / дети / друзья / коллеги / учителя???
Wohin sind meine Familienmitglieder / Kinder / Freunde / Kollegen / Lehrer gegangen???
Gdzie poszła moja rodzina / dzieci / przyjaciele / koledzy z pracy / nauczyciele???