Co się dzieje?!?!

Gdzie poszła moja rodzina / dzieci / przyjaciele / koledzy z pracy / nauczyciele???

Drogi Przyjacielu,

Jeśli czytasz to teraz, to ja, wraz z milionami innych chrześcijan, zniknęłam bez śladu.

Piszę ten list z nadzieją dotarcia do wielu ludzi; tych, których dobrze znałam i byłam z nimi blisko, tych, których spotkałam tylko przelotnie lub mimochodem i tych, których nigdy nie spotkałam. Czy znaliśmy się czy też nie, jest moją nadzieją i troską, abyś dobrze spożytkował czas, który Ci pozostał na tej ziemi.

Informacja na tej stronie została zaprojektowana w taki sposób, abyś był w pełni czujny – jeśli jeszcze nie jesteś – poprzez dostarczenie Ci poufnych informacji o tym, co dzieje się dzisiaj na świecie. Jej celem jest pomóc Ci podjąć świadome, inteligentne decyzje niezależnie od scenariusza, z którym wkrótce się spotkasz. Będzie ona nadrabiać zaległości w tym, co przegapiłeś, i miejmy nadzieję, że pobudzi apetyt na prawdę.

Potrzebujesz poznać Jezusa.

Prawda. Moje zniknięcie, wraz z milionami innych, zostało przepowiedziane w Biblii. Przeczytaj tę broszurę, aby się z nią zapoznać.

Nie wiem kiedy dokładnie odkryjesz tę stronę i przeczytasz ten list. Może się wydarzyło jeszcze więcej na świecie od czasu kiedy ja dokumentowałam co się dzieje. Użyj tych „starych informacji” z broszury i porównaj je z tym, co się dzieje teraz. Przeczytanie tej broszury zdecydowanie pomoże Ci połączyć fakty, ponieważ wydarzenia te mają charakter kumulacyjny.

Biblia mówi nam: „W ostatnich dniach – mówi Bóg – wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy – sny.” (Dzieje 2:17). Wiele chrześcijan podzieliło się swoimi wizjami i snami na youtube.com starając się ostrzec świat o tym, co ma nadejść. Skoro twoja ciekawość doprowadziła cię tutaj, zachęcam cię abyś nie tylko przestudiował materiał dostępny na tej stronie, ale również szukał dalszych odpowiedzi i oznak prawdy dotyczących pochwycenia i Bożego Słowa.

Bóg położył mi Ciebie na moim sercu, aby podzielić się tymi informacjami; nie dotarłeś tutaj przez przypadek! On jest prawdziwy i bardzo Cię kocha. Ja Ciebie również.

Niech Bóg Cię błogosławi, zachowa Cię i obyś osobiście poznał zbawczą moc Jezusa Chrystusa w swoim życiu i Jego głęboką miłość do Ciebie.

Kolosan 1:15  On (Jezus) jest obrazem Boga niewidzialnego – Pierworodnym wobec każdego stworzenia.

 

Kolosan 1:19-20  Zechciał bowiem [Bóg], aby w Nim (Jezusie) zamieszkała cała Pełnia,  i aby przez Niego znów pojednać wszystko z sobą (Bogiem Ojcem): przez Niego – i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego (Jezusa) krzyża.

Kolosan 1:15 On (Jezus) jest obrazem Boga niewidzialnego - Pierworodnym wobec każdego stworzenia.